Einde van GIS?

Recent bezocht ik enkele bijeenkomsten waarin de toekomst van GIS onderwerp van discussie was. Opvallend is een algemeen gedeeld beeld dat het GIS-tijdperk vrijwel voorbij is. ‘Is dat zo?’ en ’Wat betekent dat?’ zijn dan voor de hand liggende vragen. Laat ik eerst eens de argumenten op een rijtje zetten. Onlangs constateerde een aantal GIS-ers van het eerste uur dat het goed gaat met GIS: erkenning, veel toepassingen, veel gebruikers, betere ICT-hulpmiddelen. GIS-technologie gaat steeds meer lijken op niet-GIS-technologie; de technologie wordt als het ware minder bijzonder. Dit leidt tot de stelling dat GIS als aparte technologie verdwijnt. Op enkele GIS-dagen binnen RWS blijkt dat het werk aan basisvoorzieningen inmiddels vruchten afwerpt; een steeds groter deel van het primair proces wordt middels GIS ondersteund. Bij enkele grote externe GIS-gebruikersorganisaties wordt hetzelfde geconstateerd, zoals bij het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, waar GIS integrale, gebiedsgerichte modellering ondersteunt. Daarin is GIS een hulpmiddel, naast andere hulpmiddelen, in een proces van beleidsvoorbereiding.

In een zonnig oord in het zuiden van Europa was ik te gast op een symposium over multimedia. GIS wordt daarbij voorgesteld als logisch onderdeel van een grotere grafisch vormgegeven wereld. Het is allemaal waar. GIS blijkt een succesvol bindmiddel. En of we het nu GIS noemen, of straks Ruimtelijke ICT, of Geo-Multimedia of Geo Informatie Voorziening, of Geografische Informatie Studies, het is de GIS-benadering die het succes bepaalt. Deze benadering heeft als kernbegrip ‘integratie’, een begrip dat zowel technisch als wetenschappelijk als beleidsmatig als visueel kan worden toegepast. De GISbenadering smaakt naar meer, en de integratie vergt nog veel aandacht.

Binnen RWS is dat het geval bij de informatievoorziening rond het beheer en onderhoud van rijks(vaar)wegen. Nationaal is verdere
integratie noodzakelijk bij onderwerpen als mobiliteit en infrastructuur, zoals in ICES-kader wordt onderkend. Ook internationaal is
integratie van groot belang bij onder andere het Europese landbouwen mondiale milieubeleid. Het lijkt mij daarom niet meer dan logisch dat de GIS-benadering nog een lang en succesvol leven beschoren is. We staan pas aan het begin.